El blog no oficial que conté tota la informacio de el cós de seguretat de tota Catalunya

Proves psicológiques

No podem posar el test de les pruebas psicotecniques aquí, perquè, és molt possible que ens treurien el blog. Per aquest mateix motiu, us deixem una llista de llibres per a la vostra preparació.


-http://www.casadellibro.com/libro-mossos-d-escuadra-test-psicotecnics/1831332/2900001427757

-http://www.casadellibro.com/libro-proves-psicotecniques-mossos-d-escuadra/1655099/2900001362414

-http://www.casadellibro.com/libro-tests-psicotecnics-tests-personalitat-i-entevista-personal-guard-ia-urbana-barcelona-policies-locals-catalunya-i-mossos-d-escuadra/1693341/2900001371880

- (També podeu descarregar les proves per programes com "e-mule", "Elephant", "ares"...)


CONSELL:


Mesurar les capacitats i actituds que té cada persona és l'objectiu dels tests psicotècnics. Hi ha persones a les quals se'ls dóna bé aquest tipus de proves i tenen habilitat a l'hora d'enfrontar-se a un test psicotècnic i altres que tenen alguna dificultat.No ens hem de preocupar, el millor truc és fer molts tests. Cal ser constants per aconseguir agilitzar la nostra ment, reforçar la nostra memòria i controlar el nostre estat nerviós.Les aptituds que es tenen en compte en aquest tipus de proves són: verbals, numèriques, de raonament, capacitat de retenció, capacitat administrativa i capacitat mecànica.Les aptituds verbals consisteixen en realitzar exercicis ortogràfics. Hem repassar el vocabulari, mirar analogies verbals, repassar les regles ortogràfiques, sinònims i antònims, etc. Un consell per els opositants és que per solucionar qualsevol dubte ortogràfica consultem un diccionari. Així ampliarem vocabulari i millorarem la nostra preparació a l'oposició. Les aptituds numèriques són operacions i problemes de tall senzill que requereixen un raonament numèric. Hem repassar una mica de matemàtica elemental per a poder realitzar aquests tests psicotècnics correctament. És recomanable repassar regles de tres, operacions amb decimals i divisions.Les sèries de nombres, lletres, monedes o figures són un altre tipus d'aptituds a les que hem d'afrontar. Són conegudes com aptituds de raonament i igual que en els casos anteriors recomano als opositors realitzar jocs mentals que permetin practicar aquest tipus de proves.Per això podeu realitzar exercicis amb sèries de lletres i nombres que podeu trobar en llibres específics o en portals d'Internet que ofereix aquest tipus de serveis.La capacitat de retenció és una altra característica que hem de exercitar per a aquest tipus d'exercicis així com la capacitat administrativa i mecànica. Els tests psicotècnics intenten mesurar la conducta humana de les persones determinant quals són aptes per treballar en l'Administració Pública.

1 comentario: